Wet Maatschappelijke Ondersteuning (nieuwe stijl)
Persoons Gebonden Budget
Alle leeftijden

Lees het onderstaande goed door!

De zorgvrager en regisseur kunnen bij de Windroos terecht met de volgende zorgvragen;

 • Begeleiding thuis (ambulante begeleiding)
 • Ondersteuning bij zelfstandig leven
 • Begeleid wonen
 • Verslavingszorg
 • Budgetbegeleiding
 • Hulp bij de bewind voering
 • Praktische en psychosociale hulpverlening
 • Ondersteuning bieden in de aanvraag voor begeleiding en bewindvoering
Kernbegrippen in de begeleiding/ hulpverlening zijn;
 • Professioneel
 • Maatwerk
 • Vraag- en ontwikkelingsgericht
 • Effectief
 • Gericht op zelfstandig functioneren
 • Nuchter en recht-door-zee (transparant)
 • Inzetten van eigen en professioneel netwerk
De Windroos heeft een contract met Ommen en Hardenberg voor maatwerk ondersteuning zelfstandig leven. Daarnaast leveren we in 2017 voor de Twentse gemeenten zorg vanuit het persoons gebonden budget (SVB). Vanaf 2019 leveren we ook in de Twentse gemeenten weer zorg in natura! Op de levering van zorg is een eigenbijdrage verschuldigd, deze kunt u vinden en berekenen op de website http://www.hetcak.nl
In sommige gevallen kan de eigen bijdrage via de gemeentepolis weer teruggevraagd worden. Vraag naar de mogelijkheden!

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl