Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in natura
Alle leeftijden

Lees het onderstaande goed door!

De zorgvrager en regisseur kunnen bij de Windroos terecht met de volgende zorgvragen;

 • Begeleiding thuis (ambulante begeleiding)
 • Ondersteuning bij zelfstandig leven
 • Begeleid wonen
 • Verslavingszorg
 • Budgetbegeleiding
 • Hulp bij de bewind voering
 • Praktische en psychosociale hulpverlening
 • Ondersteuning bieden in de aanvraag voor begeleiding en bewindvoering
Kernbegrippen in de begeleiding/ hulpverlening zijn;
 • Professioneel
 • Maatwerk
 • Vraag- en ontwikkelingsgericht
 • Effectief
 • Gericht op zelfstandig functioneren
 • Nuchter en recht-door-zee (transparant)
 • Inzetten van eigen en professioneel netwerk
De Windroos heeft een contract met de Twentse gemeenten  en met de gemeente Ommen/Hardenberg voor maatwerk ondersteuning zelfstandig leven.  Op de levering van zorg is een eigen bijdrage verschuldigd, deze kunt u vinden en berekenen op de website http://www.hetcak.nl
In sommige gevallen kan de eigen bijdrage via de gemeentepolis weer teruggevraagd worden. Vraag naar de mogelijkheden!

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl