Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Annelies de Graaff

Intern proces- en kwaliteitsmanager

Graag stel ik me aan jullie voor

Mijn naam is Annelies de Graaff en ik ben nu ongeveer 20 jaar als professional werkzaam in onze samenleving.

Mijn drijfveren  zijn gebaseerd op mijn “ mensvisie” waarbij “eigen regie” centraal staat. Soms raken mensen de regie kwijt over bepaalde levensdomeinen en hebben dan tijdelijk of langdurig iemand nodig die samen met hen de basisveiligheid, (weer), opbouwt.

Afgelopen jaren heb ik mij vooral beziggehouden met de transitie in de zorg binnen de WMO en het daarbij behorende  resultaatgericht werken van ambulante medewerkers. Mijn expertise ligt vooral bij complexe huishoudens waarbij allerlei verschillende vragen liggen die eerst beantwoordt moeten worden voordat mensen weer verder kunnen in hun leven. Het samenwerken met verschillende disciplines en  het maken van een eenduidig plan om een langdurige basis met -en voor mensen te realiseren is hierbij mijn uitgangspunt.

Afgelopen jaar ben ik naast mijn functie als Ambulant medewerker WMO bij een zorgaanbieder in Zwolle ook werkzaam geweest als Generalist binnen het “Samendoen” team van de gemeente Hardenberg.  Hier bestond mijn taak uit het middels hanteren van een ”afwegingskader”, toekennen van maatwerkvoorzieningen op het gebied van WMO volwassen en/of jeugd.

“ De Windroos”  is een jonge, innovatieve organisatie die goed aansluit bij mijn manier van ondersteunen van mensen.  Binnen “ De Windroos”, houd ik me bezig met de werkprocessen en de kwaliteit hiervan door de verbinding te maken tussen visie, beleid en resultaten.  Mijn rol is een coachende, waarbij ik uitga van het ontwikkelen van medewerkers in het systeemgericht  en methodisch ondersteunen van mensen. Het belangrijkste bij dit alles blijft dat iedereen die door “ De Windroos” wordt ondersteund ,(weer),  grip krijgt op hun leven en dit ook in de toekomst behoudt!

Terug naar alle medewerkers

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl