Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Wanbetalers of kwetsbare doelgroep?

Het is vrijdagmiddag als ik naar huis rijd en waar ik normaal naar radio 4 luister om mijn gedachten tot rust te brengen alvorens thuis te komen, hoor ik nu een schreeuwerige DJ met een “gemaakt lachje” na elke zin die hij uitkraamt…

Schijnbaar wordt radio 4 niet gewaardeerd door onze pubers en hebben ze de zender verzet. Grinnikend overweeg ik even om alle zenders voor te programmeren op radio 4. Na wat gepruts ben ik dan eindelijk toch op radio 4 als na een paar seconde al het nieuws start.

“Het aantal Nederlanders dat de zorgpremie niet kan betalen, is het afgelopen jaar fors gedaald. Drie jaar geleden waren er nog grote zorgen omdat ruim 325.000 mensen hun premie niet konden opbrengen, maar dat aantal is met 75.000 verminderd.”

 Het dalende aantal wanbetalers is gevolg van een nieuwe aanpak om met betalingsproblemen om te gaan. Een nieuwe wet maakt het sinds vorig jaar “makkelijker” betalingsregelingen te treffen met mensen die niet tijdig hun zorgpremie betalen. Deze mensen krijgen weliswaar een hogere premie maar deze speciale premie voor “wanbetalers” is in 2016 wel verlaagd.

Met verbazing hoor ik dit nieuws en met name het stukje over het aantal wanbetalers stuit mij tegen de borst. Tevens het feit dat er blijkbaar betalingsregelingen gekomen zijn al is het dan tegen een hogere premie die deze mensen schijnbaar beter kunnen opbrengen dan de reguliere premie…?

Maar het kan nog erger.

Zondagochtend wakker worden met een kopje koffie en een zeurende hond die uitgelaten wil worden begint onze dag steevast met het Journaal.

Het eerste item is: “prepaid energie verstrekken” vanwege het feit dat inmiddels  al 90.000 mensen achter met hun betalingen voor de elektra!

Volgens de “gedupeerde energieleveranciers” een geweldige oplossing zo voorkom je immers betalingsachterstanden voor de groep mensen die hun rekeningen niet langer kunnen betalen. BRILJANT!!!  Ik zie de energiebesturen al voor me, elkaar op de schouder kloppend voor deze sublieme oplossing met een “sociaal gezicht” Althans, zo zal het hoogstwaarschijnlijk gepresenteerd zijn. Volgend jaar zal een “glimmende bestuurder” waarschijnlijk trots vertellen dat zij al deze mensen geholpen hebben en behoedt voor eventuele schulden!

Nu werken wij dagelijks met deze “wanbetalers” en kan ik u verzekeren dat deze mensen hun immer opstapelende rekeningen niet gebruiken om de kachel aan te steken…

Hoewel ik me voorstellen dat dit misschien wel nodig zou zijn als ze geen (week)geld meer hebben om prepaid energie in te kopen!

De kachel moet branden tenslotte…?  En, welke keuze gaan we maken in bovenstaande gevallen? Eten voor het gezin of een verwarmde woning of warm water?

Terwijl ik dit schrijf hoor ik op de radio dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft in 2016 verder is toegenomen en wellicht niet door keuze…224.000 huishoudens hadden toen al vier jaar of langer een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland.

Prepaid energie en een “betere” betalingsregeling voor mensen die in armoede leven. Terwijl we een energieoverschot hebben!

Dus: Als het aanbod groter is dan de vraag, is het uitschakelen van duurzame bronnen blijkbaar de eerste en goedkoopste optie?!

Dat is geen sociaal plan zoals het bedoelt is, dat is eenvoudig mensen nog verder in de problemen helpen terwijl de oplossing voorhanden er ligt..!

Laten we eens beginnen met het stopzetten van de verhogingen en boetes op achterstallige rekeningen die mensen in de eerste plaats al niet kunnen betalen. Hier ligt een taak voor de overheid om deze energiebedrijven te stimuleren niet alleen naar de commerciële belangen en winstcijfers te kijken maar vooral naar de kwetsbare klanten in de huizen.

Nederland is een democratie met “participeren” en “meedoen” als huidige credo’s ..Toch?  Maar goed, morgen weer een volle agenda met bezoeken aan onze klanten.

Ik zal ze het “goede nieuws” brengen.“Prepaid energie zodat ze daar niet meer als “wanbetaler” aangeschreven staan.”

Dit moeten we vieren….

 

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl