Goed dat je hier bent.
Je hebt verslavingsproblemen – en daardoor misschien wel heel veel andere problemen.
En dat valt je zwaar. Niets doen, is geen optie. Veranderen lijkt ook onmogelijk.
Als je bij ons bent, vertellen we je meer over onze verslavingszorg. Zelfs als je besluit niets te doen, zal zo’n gesprek je toch een goed gevoel geven. Bel of mail vandaag nog!

Verslavingszorg

Wat is verslaving? Bij verslaving is ‘willen’ veranderd in ‘moeten’ gebruiken. Een ander woord voor verslaving is ‘afhankelijkheid’. Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.

Geestelijke afhankelijkheid Hierbij verlangt de gebruiker steeds sterker naar het middel en voelt zich eigenlijk niet meer prettig zonder. Dit speelt met name bij mensen die regelmatig gebruiken, bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. Dit geldt nog sterker wanneer iemand gebruikt om de werkelijkheid te ontvluchten, bijvoorbeeld om problemen te vergeten. Geestelijke afhankelijkheid kan bij bijna alle middelen optreden. Zowel bij cannabis als bij alcohol, speed, cocaïne, XTC, GHB, heroïne en (in mildere vorm bij) koffie.

Lichamelijke afhankelijkheid Hierbij protesteert het lichaam wanneer het gebruik stopt. Dit noem je ontwenningsverschijnselen. Bij alcohol, heroïne, methadon en GHB kunnen deze heel heftig zijn. Veel drugs, zoals cocaïne, XTC, speed en cannabis geven géén of milde ontwenningsverschijnselen. Stoppen kan dan toch erg moeilijk zijn vanwege de geestelijke afhankelijkheid.

Wat zijn gevolgen van een verslaving?

Lichamelijke problemen Deze ontstaan doordat drugs het lichaam belasten. Cocaïne kan bijvoorbeeld voor hartklachten zorgen. Ook putten bepaalde drugs het lichaam uit.

Psychische problemen Bij een verslaving wordt je heel erg in beslag genomen door het middel. Interesse voor andere zaken vermindert,  waardoor je ontwikkeling stil kan komen te staan. Depressies kunnen ontstaan of verergeren. Bovendien kan je doordat je steeds in een roes leeft, grip op de werkelijkheid verliezen.

Sociale problemen Een verslaving kan je gedrag veranderen. Interesse voor anderen kan afnemen doordat je vooral met het middel bezig bent. Je kunt dan voorrang geven aan het drugsgebruik ten koste van familie of vrienden.

Geldproblemen Deze ontstaan als iemand door het gebruik niet meer functioneert op zijn werk en zijn baan verliest. Of al zijn geld besteedt aan drugs of alcohol.

Wij kunnen u of uw dierbare helpen op weg naar een beter bestaan zonder verslaving!

 

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl