Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Toeslagen en slechte hulp nekt schuldenaar

Interventieplan

‘Een groot deel van de mensen dat wel hulp krijgt, eindigt niet schuldenvrij of in een duurzame financiële situatie’, schrijft In ’t Veld in het eindrapport, ‘als gevolg van niet succesrijke hulpverleningstrajecten.’ Er moet een interventieplan voor de schuldenaar worden gemaakt, adviseert In ’t Veld, ‘dat behalve op saneren, ook is gericht op het verschaffen van perspectief aan de schuldenaar.’

Kwaliteit schuldhulp

De schuldhulp mankeert het vaak aan kwaliteit, constateert de hoogleraar Bestuurskunde. Dat komt enerzijds omdat de hulpverlening met te veel regels heeft te maken. De overheid is bijvoorbeeld de grootste schuldeiser, bij wie het moeilijk is om een goede betalingsregeling georganiseerd te krijgen. Maar ook zijn schuldhulpverleners in de sociale wijkteams en aan de gemeenteloketten vaak onvoldoende onderlegd om de schuldenaar goed bij te staan.

Certificeren

In ’t Veld pleit in zijn advies om gemeenten en/of samenwerkingsverbanden voor schuldhulpverlening te certificeren, onder voorwaarde dat er ‘geen enkele vorm van weigering of uitsluiting wordt gehanteerd voor schuldenaars. Dat is nodig om het stelsel toegankelijk te houden’.

Vrijwilligersorganisatie

Een van de manieren om de lokale schuldhulpverlening te verbeteren, schrijft In ’t Veld in het rapport, is om vrijwilligersorganisaties meer te betrekken bij schuldhulpverlening. ‘Vooral als het gaat om vroeg signalering en budgetbeheer zijn de activiteiten van vrijwilligers van hoge waarde. Belangrijk hiervoor is een goede verbinding van deze burgers met de sociale wijkteams en de financiële zorgverlening van de gemeente.’

Toeslag

In ’t Veld pleit verder voor de afschaffing van de toeslagen, zoals huur-, zorg, en woontoeslag. Dit om het systeem van ondersteuning van inkomens te vereenvoudigen. Toeslagen moeten worden omgezet in een inkomensafhankelijke zorgpremie, subsidie voor kinderdagverblijf en woontoeslag. Dat is gemakkelijker en geeft de ontvanger direct inkomensvoordeel zonder kans op opeenstapelende boetes voor de huidige niet terecht ontvangen toeslagen.

Carolien Stam

bron. (zorg&welzijn)

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl