Ondersteuning zelfstandig leven
Thuis begeleiding
Ambulante begleidining
Allemaal namen die hetzelfde bedoelen!

Ambulante begeleiding

Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag.

(ondersteuning zelfstandig leven)

Door het inzetten van de thuisbegeleiding kan de Windroos zorgen dat mensen (gezinnen) met een hulpvraag weer zelf de regie kunnen voeren over hun eigen leven zodat opname in een instelling of lange en dure zorg kan worden voorkomen. Opvoedingsondersteuning Hulp bij de opvoeding kan soms nodig zijn, want opvoeden is niet altijd makkelijk. Soms zijn er opvoedingsproblemen (bijvoorbeeld een Autisme spectrum stoornis) waarbij professionele hulp een uitkomst kan zijn. De Windroos helpt bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen, en hoe opvoeding, verzorging en huishouden kunnen worden gecombineerd.

Thuisbegeleiding kan u helpen om het gezin weer te laten draaien. De thuisbegeleider komt bij u thuis.

Samen met u worden de problemen in kaart gebracht en worden er afspraken gemaakt waar u samen met de thuisbegeleider aan gaat werken. De ondersteuning en begeleiding is gericht op alledaagse activiteiten binnen het huishouden of opvoeding. Of bijvoorbeeld (met uw toestemming )overleg plegen met andere hulpverleners en instanties. In kleine stapjes werkt u samen aan verbetering van de situatie.

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl