Ontwikkelingen

Op deze pagina kunt u alle zorginhoudelijk en zakelijke punten vinden waaraan wij veel waarde hechten. Aangezien we nog sterk in ontwikkeling zijn kan de inhoud van tijd tot tijd aangepast worden.

KWALITEIT

Kwaliteit en continuïteit van het werken is voor ons belangrijk, momenteel zijn we bezig met het uitkiezen van een kwaliteitssysteem. Voor het einde van het kalender jaar willen we hierin een start maken.

RAAD VAN TOEZICHT

Een raad van toezicht is in oprichting, het doel daarvan is dan ook dat zij toezicht houden op de organisatie door middel van periodiek overleg. Daarnaast helpen zij ons om de focus te houden op de doelen die we aan het begin van het jaar hebben afgesproken. Voor de cliënten is het een mogelijkheid om hen te benaderen indien er verschil van mening over de zorg ontstaan is.

 

 

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl