Missie, Visie en Kernwaarden

Missie, Visie en Kernwaarden van de Windroos

De Windroos is een jong en dynamisch ingestelde organisatie. Wij trachten naadloos aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen. Door het ontwikkelen van oplossingsgerichte methodieken en aanpak kunnen we maatwerk leveren. Wij maken directe en praktische afspraken over het zorgplan, duur van de zorg en terugkoppeling met alle betrokkenen.

In het contact met de cliënt en Windroos ontstaat het wonderbaarlijke nieuwe……

Missie: 

De medemens met een hulpvraag in onze samenleving ondersteunen vanuit een samenwerkingsrelatie met als streven een zo zelfstandig mogelijk bestaan op alle levensgebieden.

Visie:

Ieder mens heeft recht op een zo volwaardig mogelijk bestaan.

Kernwaarden zijn; eerlijkheid, oprechtheid en plezier in het leven hebben.

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl