Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Meer vraagsturing prima, maar wel op gelijk speelveld

Voor bestaande zorgorganisaties betekent deze beleidsaankondiging een stevige waarschuwing: pas je visie en organisatie op tijd aan, want bestaande machtsverhoudingen in de zorginkoop bieden voor de toekomst geen zekerheid meer. Die waarschuwing is een goede prikkel om zorgorganisaties te kantelen naar kleinschalige vormen, waarin cliënten en hun vertegenwoordigers meer invloed hebben en samen met medewerkers aan de gewenste zorg vormgeven.

Gelijk speelveld

Belangrijke voorwaarde is dan wel een gelijk speelveld. Met gelijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers om een race naar de bodem (zoals in de huishoudelijke zorg) te voorkomen. Maar ook met gelijke eisen aan toetsbare kwaliteit en veiligheid en verantwoording daarover. Een gelijk speelveld betekent dat nieuwkomers een faire kans moeten krijgen, maar niet ten koste van arbeidsvoorwaarden, kwaliteit, veiligheid of verantwoording. De bestaande zorgkantoren en inspecties kunnen prima toezien wie op de zorgmarkt kan worden toegelaten en daar ook mogen blijven.

Als een gelijk speelveld eenmaal is gecreëerd kan vraagsturing eenvoudig organisatorisch worden ingevoerd: het indicatiebewijs kan dienen als voucher voor toegang én bewijs voor financiering van de zorgaanbieder. Er is dan geen noodzaak meer voor complexe inkoopprocedures, maar ook niet voor ingewikkelde en fraudegevoelige persoonsgebonden budgetten. Die kunnen in het gelijke speelveld dan ook zonder probleem afgeschaft worden. De staatssecretaris kan met zijn visie op de toekomst van de langdurige zorg dit slepende dossier dan ook snel sluiten.

Guus Bannenberg

Bestuurder Tragel Zorg

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl