Het CAK,

Voor de diensten van de windroos geld een eigen bijdrage, deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je financiële situatie. Op de website www.hetcak.nl staat een rekenmodule voor de hoogte van de bijdrage. http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-4-rekenprogramma-zorg-thuis

Klachten

Binnen de Windroos is een klachtenfunctionaris aangesteld waar je terecht kunt met je klachten. In eerste instantie zal de hulpverlener samen met jou in gesprek gaan over de klachten en vragen over de geleverde zorg. Kom je er dan niet uit dan kan je je wenden tot de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg.Op de website van deze klachtencommissie staan de formulieren en reglementen.

Website van Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg

Een exemplaar van het klachtrecht is te vinden op deze pagina en je kunt hem downloaden

Medezeggenschap:
Aangezien wij maatwerk leveren in samenspraak met de cliënt zijn wij van mening dat de medezeggenschap het vertrekpunt is van de te leveren diensten. De Windroos staat op voor suggesties en verbetertips van de cliënten, gemeenten en/of opdrachtgevers.
Voor beschermd wonen zijn de uitgangspunten welke beschreven zijn in het document Gedragscode Beschermd wonen Twente van kracht.
Vertrouwenspersoon
Er kunnen momenten zijn waarop je even buiten je begeleider even iemand wil spreken over de manier je begeleid wordt. Een vertrouwenspersoon kan je hierin je behulpzaam zijn. Bij de Windroos is dat Annelies de Graaff, je kan haar bellen op nummer 0657807115

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl