Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Joline, 30 jaar ZZP VG3, woont op zichzelf

’Onvoorstelbaar hoeveel ze heeft geleerd’, vertelt trotse moeder Dineke. ’En ze leert nog steeds elke dag. Joline wilde dolgraag een eigen flat. Samen met haar hebben we de zeven begeleiders uitgezocht. Veel uit onze vrienden- en kennissenkring. We betalen hen uit het PGB van Joline.’ Van de grote zorginstellingen blijven de ouders van Jolien liefst verre, ze regelen de zorg uitstekend zelf.  En de kosten voor de begeleiding zijn op deze manier niet hoger dan de kosten voor begeleiding in een woongroep.

Eigen flat
Vorige week kreeg Joline de sleutel van haar nieuwe flat. Een stuk ruimer is dan de vorige en bovendien met balkon. Samen met haar ouders, begeleiders en vrienden hebben ze de afgelopen week hard gewerkt om de flat schoon te maken en het behang af te steken. Dineke: ’Vrienden van ons verbazen zich over de enorme ontwikkeling die Joline maakt. En de verhuizing geeft haar ook weer nieuwe impulsen.’

Op zichzelf
Een gezamenlijke woongroep leek Joline niets. Ze houdt van gezelligheid en bezoek, maar vindt het heerlijk om rustig alleen in haar flat te wonen.

Aan afwisseling ontbreekt het haar niet. Ze werkt één dag in een bakkerij en drie dagen in een naaiatelier, zit op fitness en korfbal, en dan natuurlijk het huishouden. Boodschappen halen en eten koken doet ze met één van haar begeleidsters, maar verder is ze steeds vaker alleen op haar flat.

Afspraken
Eenmaal per maand komen de begeleiders, waaronder één coördinator, bij elkaar om afspraken te maken. De ene maand is Joline erbij, zij is dan de voorzitter. De andere maand is Dineke hierbij aanwezig. En eenmaal per jaar houden ze met z’n allen een ’heidag’.

Heb vertrouwen erin
Op de vraag waarom niet veel meer mensen de zorg regelen zoals Dineke en haar man is het prompte antwoord van beide ouders: ’Uit angst, veel ouders durven het niet aan. Geef je kind het vertrouwen dat het gaat lukken.  Al zijn we reëel genoeg om te beseffen dat zelfstandig wonen niet voor iedereen even gemakkelijk is.’

Maatwerk
Het is goed, vindt de familie Kodde,  dat bij mensen met de indicatie ZZP 3 goed wordt gekeken en besproken of zij beter in de AWBZ blijven of over gaan naar naar de gemeente. ’Maatwerk daar gaat het om. Wat wil iemand, wat kan iemand zelf en waar heeft hij odnersteuning bij nodig en op welke manier.’

Joline, in de bloei van haar leven. Een jonge vrouw die van de vrienden, familie en begeleiders om haar heen de ruimte en het vertrouwen krijgt die ze nodig heeft. Denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden, dat is hun gezamenlijke kracht. Ontroerend, bemoedigend en vooral stimulerend en inspirerend.

 

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl