Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

‘Iemand met schulden moet overwinning ervaren’

Overwinningen
Alleen het aanleren van vaardigheden is onvoldoende. ‘Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen met schulden “overwinningen” ervaren. Professionals zouden meer aandacht voor dit proces moeten hebben. Klanten het gevoel geven dat ze wat kunnen. ze moeten zich volwaardig en serieus genomen voelen. Want voortdurende blootstelling aan negatieve uitkomsten leidt tot hulpeloosheid en dan geven schuldenaren op.

Positieve ervaring
Door taken op te delen in kleine, goed haalbare stapjes, krijgen mensen weer positieve ervaringen. Positieve feedback helpt hier ook bij. ‘Vragen om de administratie te ordenen, is niet concreet genoeg. Het is aan te raden de taak te verdelen in duidelijke stappen en aan de klant duidelijk te maken wat je van hem verwacht. Leg uit waar hij de spullen kan vinden en maak  bijvoorbeeld een voorbeeld map. Dan is het helder wat er verwacht wordt. Door in stappen te werken, krijgt de klant weer langzaam grip.’

Buffer
Een schuldenaar zeggen dat het belangrijk is om vooruit te plannen is net zo min concreet. ‘Waarvoor moet er gepland worden, moeten er verzekeringen worden afgesloten, hoe zit het met pensioen of eindafrekeningen, zijn belangrijke vragen? Wees specifiek en vraag niet te veel tegelijk. Stel liever voor dat een persoon een klein bedrag per maand spaart dat later verhoogd kan worden, dan dat hij een buffer moet hebben van vijfduizend euro. Door in stappen te werken, bouwt de klant langzaam maar zeker in elk geval een beetje buffer op.’

(Na aanleiding van een onderzoek van Tamara Madern)

Madern is senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Leiden met haar onderzoek  ‘Op weg naar een schuldenvrij leven’.

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl