Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

‘Familielid als mantelzorger is te romantisch beeld’

Familieband
Maar in de manier waarop familie wordt gezien in de wereld van zorg en welzijn, klinkt dat niet door, vindt Verkerk. ‘Daar lijkt het idee dat er door een genetische band een verplichting zou zijn.’ Voor die familiebanden moet je als professional oog hebben. ‘Je hebt het als professional bijvoorbeeld te accepteren als iemand als familielid geen hulp wil vragen of geven.’

Morele beroep
We hebben volgens Verkerk preciezer te kijken naar wat we bedoelen als we de familie, of beter, de privé-omgeving van mensen willen betrekken. ‘Het morele beroep dat nu van buiten, door de overheid en door professionals, op mensen wordt gedaan, kan dus betekenen dat relaties die waardevol waren, verdwijnen. Is het juist geen groot goed dat je families vrijwaart van dit soort druk?’

Verkerk zegt dat we vergeten zijn dat je zelf medeverantwoordelijk bent voor de zorg voor jezelf en dat we moeten nadenken over hoe we ons leven zien als we kwetsbaarder en ouder worden.

bron: Zorg en welzijn 30-03-2016

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl