Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Nieuws

‘Wees daar waar de nood is’

26 juni 2017

‘Sociaal werkers: probeer jullie administratieve werk tot een uiterst minimum te beperken zodat jullie meer tijd kunnen besteden aan de mensen waar het om gaat’, die oproep doet Cornel Vader, voorzitter van de Raad van Bestuur van de professionele zorgtak van het Leger des Heils.

‘De mensen die bij ons aankloppen, hebben stevige indicaties en redden het niet zelfstandig, terwijl dat wel de bedoeling van de transities was.’

Vader heeft het aantal hulpvragen en hulpvragers bij het Leger des Heils de afgelopen jaren flink zien stijgen. In 2016 kwamen er bijvoorbeeld 37.500 unieke hulpvragen binnen bij zijn organisatie, 3000 meer dan in het jaar ervoor. ‘Dit is echt een forse toename en deze trend is al een paar jaar aan de gang. Al sinds de aanloop naar de transities wordt er meer en meer een beroep op ons gedaan.’

Cijfers

Het grootste deel van de hulpvragen kwam in 2015 voor de rekening van de laagdrempelige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. En ondanks dat de transities het mogelijk moeten maken dat mensen langer thuis kunnen blijven, hulp krijgen uit hun eigen netwerk en wijkteams de problemen zoveel mogelijk ondervangen en oplossen, neemt ook de vraag naar ambulante hulp bij het Leger des Heils toe. Vader: ‘De druk op onze capaciteit is fors. Het aantal bedden dat we hebben is beperkt en het aantal uren ambulant werk dat we kunnen bieden is gelimiteerd. Ondanks dat we vaak goede afspraken met bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en rijk kunnen maken over opvang en zorg in- en verkoop, zal er wel iets moeten veranderen.’

Lees verder »

Wat staat er in verkiezingsprogramma’s over de zorg?

07 maart 2017

Het is bijna zo ver. Op woensdag 15 maart mogen we onze stem laten horen. Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen dit jaar maar liefst 23 politieke partijen mee. Maar hoe weet je welke partij je het beste kunt kiezen?

Speciaal voor sociaal professionals zocht de Nationale Zorggids uit wat de standpunten van acht grote partijen zijn op het gebied van zorg.

VVD

De VVD is tevreden met het huidige zorgstelsel en is dan ook tegen het afschaffen van het eigen risico. Afschaffen van het eigen risico is volgens de partij niet realistisch en zal leiden tot een premiestijging van de basisverzekering. Wel moet er kritisch gekeken worden naar de betaalbaarheid van het eigen risico.

Ook hecht de VVD veel waarde aan het scheiden van wonen en zorg voor bewoners in een zorginstelling. Door wonen en zorg gescheiden te houden, kunnen bewoners hun eigen zorg blijven inkopen. De VVD is voor verruiming van de huidige euthanasiewet.

PvdA

De PvdA is wel voor het afschaffen van het eigen risico omdat dit niet heeft bijgedragen aan betere en efficiëntere zorg. Bovendien willen de sociaaldemocraten één uniforme basisverzekering. Zorgverzekeraars zouden niet meer met elkaar moeten concurreren over de diverse polissen die er bestaan.

De PvdA wil verder 300 miljoen euro extra investeren in de ouderenzorg en wil in verpleeghuizen de Hugo  Borstnorm invoeren. Dat betekent dat er meer personeel, betere opleidingen en meer aandacht voor de bewoner nodig is. Daarnaast vindt de partij dat mensen die hun leven voltooid vinden, recht hebben op stervenshulp.

Lees verder »

Meer vraagsturing prima, maar wel op gelijk speelveld

16 februari 2017

Terwijl de zorgorganisaties hun wonden aan het likken zijn ten gevolge van de forse ingrepen in de Wlz en Wmo, presenteerde staatssecretaris Van Rijn onlangs al zijn visie op de verdere toekomst van de langdurige zorg.

Kern van zijn visie is om bekostiging meer cliëntvolgend te maken. Meer vraagsturing in de langdurige zorg lijkt een prima uitgangspunt, maar hoe ziet het speelveld er straks uit in de zorg?

De wens tot meer vraagsturing in de langdurige zorg is er al geruime tijd. Denk aan de vele nieuwe initiatieven die het afgelopen decennium tot stand zijn gekomen: de zelfstandige teams in de thuiszorg, de kleinschalige initiatieven in de gehandicapten- en ouderenzorg en de snelle opkomst van zorgcoöperaties. Meer vraagsturing zal het aantal van deze vernieuwende initiatieven ongetwijfeld verder opschroeven.

Lees verder »

Goede schuldhulpverlening vernedert niet, maar vertrouwt

30 januari 2017

Betere schuldenhulp

Een groeiend aantal mensen kampt met schulden. Om hen uit de financiële en sociale misère te helpen, is een andere visie op schuldhulpverlening nodig. Een aanpak die minder bestraffend en vernederend is en die veel meer uitgaat van de eigen kracht van mensen.

Door Marc Rakers

De meeste bedrijven en diensten berekenen oninbare schulden net als winkeldiefstal door in hun prijs, daardoor ondervinden zij niet of nauwelijks financiële schade en wordt de last voornamelijk gedragen door klanten of huurders. Niet in het minst door het groeiend aantal van hen dat een soms lang en pijnlijk traject van schuldhulpverlening moet doorlopen en in afwachting van betere tijden ‘op een houtje moet bijten’. En wat te denken van de burgers die door schulden hun woning verliezen? In haar jaarverslag van 2013 maakt de koepel van woningcorporaties Aedes melding van bijna 10 procent meer huisuitzettingen in de sociale huursector. De Vereniging Eigen Huis meldt over hetzelfde jaar een forse toename van het aantal gedwongen verkopen en ontruimingen als gevolg van hypotheekachterstanden. Een deel van de mensen die hun woning uitgezet wordt, vindt, al dan niet tijdelijk, een veilig heenkomen binnen het eigen netwerk. Een ander deel, voor wie dit geen optie is, raakt maatschappelijk en sociaal ontworteld.

Lees verder »

Labels plakken kan kinderen problematiseren

20 december 2016

Wie op zijn tiende levensjaar psychische problemen ervaart, heeft deze hoogstwaarschijnlijk ook nog op 22-jarige leeftijd. Deze problemen hebben een negatieve invloed op school- en werkuitkomsten. Dat concludeert Karin Veldman in haar promotieonderzoek. ‘Het is dus heel belangrijk om er vroeg bij te zijn als kinderen psychische problemen hebben. Hoe jongeren een kind is, hoe makkelijker je nog vaardigheden kunt aanleren en kunt voorkomen dat problemen verergeren.’

Wie op zijn tiende levensjaar psychische problemen ervaart, heeft deze hoogstwaarschijnlijk ook nog op 22-jarige leeftijd

Veldman promoveerde op 13 december aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar promotieonderzoek maakte ze gebruik van de gegevens uit het TRAILS onderzoek. In dit onderzoek zijn 2500 Nederlandse jongeren van hun tiende tot hun 22ste gevolgd.

Lees verder »

Stress en schaamte bij de voedselbank

13 december 2016

De ervaring van financiële problemen heeft veel impact op de gezondheid, maar levert ook veel stress en schaamte op. Dat concluderen Hille Hoogland en Jonathan Berg na hun onderzoek onder ‘Voedselbankklanten.’

De ervaring van financiële problemen heeft bij gebruikers van de voedselbank veel impact op de gezondheid, maar levert ook veel stress en schaamte op.

Lees verder »

Wat werkt op TV?: Een Dubbeltje op Zijn Kant

05 december 2016

In het programma Een Dubbeltje op Zijn Kant worden mensen met schulden geholpen om hun leven financieel weer op de rit te krijgen. We vroegen aan de sociaal professional: werkt deze aanpak?

Het programma Een Dubbeltje op Zijn Kant krijgt 3 sterren.

Presentator John Williams en ondernemer Annemarie van Gaal winden er geen doekjes om: ‘Dit kan zo niet langer!’ zeggen ze streng tegen Martijn en Anne. Het jonge stel heeft een schuld van ruim 35.000 euro. Iedere maand worden er honderden euro’s meer uitgegeven dan dat er binnenkomen. Martijn blowt en daar gaat bijvoorbeeld veel geld aan op. Bovendien heeft Anne geen werk. De ouders van Martijn geven hen iedere maand een behoorlijk bedrag, maar kunnen dat niet langer. Als ze zo doorgaan, zegt Annemarie van Gaal, is hun schuld over een paar jaar bijna 100.000 euro.

Lees verder »

Toeslagen en slechte hulp nekt schuldenaar

30 november 2016

Veel mensen in de schuldhulpverlening krijgen niet de juiste hulp. Omdat de samenwerking met de grootste schuldeiser: het Rijk slecht is. En omdat de kwaliteit van schuldhulpverleners en bewindsvoerders onder de maat is. Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundige Roel in ’t Veld.

De schuldhulp mankeert het vaak aan kwaliteit, constateert de hoogleraar Roel In ’t Veld

De meerderheid van de mensen met problematische schulden krijgt geen hulp van de overheid. De schuldhulpverlening die wel wordt gegeven in de gemeenten, die verantwoordelijk is voor de hulp, is onvoldoende toegankelijk en niet goed genoeg om mensen uit de schulden te trekken. Dat is de conclusie uit het rapport “Een onbemind probleem” van professor Roel in ’t Veld.

Lees verder »

Alle kinderen kunnen weer meedoen

15 november 2016

Kinderen die opgroeien in een armer gezin, moeten gewoon mee kunnen doen. Door bijvoorbeeld lid te zijn van een sportclub, mee te gaan op schoolreisje en te trakteren op hun verjaardag. Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tekenden op vrijdag 11 november bestuurlijke afspraken om dit mogelijk te maken.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: ‘Elk kind dat niet mee kan doen is er één te veel.’

 

Lees verder »
De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl