Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Ambulante begeleiding?

Mensen die moeilijk lerend zijn en het lastig vinden om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, kunnen thuis ondersteuning krijgen van de Windroos. Deze ambulante begeleiding wordt gegeven aan mensen die in hun eigen koop- of huurhuis of nog bij hun ouders wonen. Wanneer begeleiding niet door wijk- of buurtteam kan worden gegeven, kan de Windroos meer specialistische begeleiding bieden. Mensen die moeilijk lerend zijn en het lastig vinden om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, kunnen thuis ondersteuning krijgen van de Windroos. Deze ambulante begeleiding wordt gegeven aan mensen die in hun eigen koop- of huurhuis of nog bij hun ouders wonen. Wanneer begeleiding niet door wijk- of buurtteam kan worden gegeven, kan de Windroos meer specialistische begeleiding bieden.

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl