Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Alle kinderen kunnen weer meedoen

‘Gemeenten en fondsen zijn sinds jaar en dag bezig om kinderen die opgroeien in armere gezinnen de kans te geven ook mee te doen. Nu is het tijd om álle kinderen die opgroeien in een gezin dat moet leven rond het bestaansminimum te bereiken. Ook uit gezinnen die niet zo snel om hulp zullen vragen. Ook in gemeenten waar nu nog geen fondsen en stichtingen actief zijn. Ook in wijken waar weinig armoede is en het niet wordt opgemerkt dat een kind aan de zijlijn staat.’ Dat stellen de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Kindpakket

Op Prinsjesdag, 20 september 2016, werd bekendgemaakt dat het kabinet vanaf 2017 ieder jaar honderd miljoen extra beschikbaar stelt voor maatregelen tegen armoede. Hiervan gaat 85 miljoen naar gemeenten. Zij hebben de regie in het armoedebeleid en hebben daarbij veel aandacht voor de positie van kinderen. Veel gemeenten werken inmiddels met kindpakketten. Daardoor krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans om winterjas of speelgoed te kopen of een laptop om hun huiswerk op te maken.

De armoede in Nederland daalt licht sinds 2015, blijkt uit cijfers van het SCP. Maatregelen van het kabinet zijn doorslaggevend om ervoor te zorgen dat het aantal mensen in armoede niet meer boven de 1 miljoen komt.

Betrek kinderen bij beleid

In de ondertekende afspraken staat onder andere dat kinderen zelf betrokken moeten worden bij het maken van beleid dat betrekking op hen heeft. Ook is vastgelegd dat gemeenten moeten samenwerken met relevante partners zoals scholen en fondsen en dat de extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen.

Aanspreekpunt

Vijf fondsen die zich specifiek richten op kinderen die opgroeien in een armer gezin, Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Jarige Job, hebben het rijk en de VNG hun hulp aangeboden bij het uitvoeren van de plannen. ‘Door onze verschillende werkwijzen en met inzet van private middelen kunnen we meer kinderen bereiken en ondersteunen. We vormen één aanspreekpunt voor gemeenten. We werken laagdrempelig en snel en kunnen maatwerk bieden om te zorgen dat ieder kind er bij kan horen’, aldus de samenwerkende fondsen.

Meedoen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: ‘Elk kind dat niet mee kan doen is er één te veel. Gemeenten en fondsen hebben elkaar nodig. Die samenwerking wordt nu nog inniger zodat écht elk kind kan spelen, sporten en leren zonder met de financiële problemen van volwassenen te worden opgezadeld.’

Sophie van Hogendorp

bron: Zorg en welzijn

El juego active sport es ara más de una persona, inclusive pueden jogguear juntos, yo estoy addagazlneo con mi wii cardio boxing. Estos juegos son una fantástica forma de rebajar de un modo divertido y en familia.

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl