Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen
op weg naar een zelfstandig bestaan ...

Aantal mantelzorgers neemt toe, net als de frustraties.

Meestal vrouwen

Mantelzorg bestaat bijvoorbeeld uit helpen bij het huishouden, wassen en aankleden, vervoer, klusjes of gezelschap bieden. Naar schatting 610.000 mensen hielpen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Mantelzorgers zijn in de meeste gevallen vrouwen (58 procent). Mannen die mantelzorg doen helpen relatief vaak hun eigen partner.

Bijna een miljoen mensen deden vrijwilligerswerk in de zorg. Volgens het SCP komt mantelzorg vaak naast een betaalde baan voor. Tachtig procent van de mantelzorgers combineert de hulp met betaald werk.

Hulp vragen

Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers, zegt dat het rapport het belang van ondersteuning voor mantelzorgers onderstreept. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken zouden zij volgens Mezzo vaker hulp moeten inroepen. Nu durft een op de drie mantelzorgers familie of vrienden niet om steun te vragen, of wil de mantelzorger geen hulp accepteren.

Ruim vier miljoen mensen gaven in 2014 mantelzorg, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat komt neer op een op de drie volwassen Nederlanders.

Het aantal mantelzorgers is daarmee gestegen, in 2008 gaven nog 3,5 miljoen mensen mantelzorg. Deze groep hielp iemand uit de naaste omgeving die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen.

(bron  www.nos.nl)


De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl