Een windroos is een 360 graden figuur waarmee windrichtingen worden aangegeven naar de frequentie en sterkte.

Begeleiding door middel van het 360 gradenplan

Begeleiding door middel van het 360 gradenplan

Het 360 gradenplan bestaat uit het aanbrengen van een uitgebreide inventarisatie op verschillende levensgebieden. In het leven van elk mens zijn er diverse factoren die grote impact hebben op het welzijn en de daarmee het samengaand geluksgevoel.

Meer dan eens kan het voorkomen dat op één van de levensgebieden de zaken anders lopen dan men wenst. Meestal leidt dit niet tot problemen of vastlopen en is de balans weer te herstellen. Wanneer dit niet het geval is kan juist op één van de levensgebieden dusdanig problemen ontstaan waardoor het evenwicht verloren dreigt te raken, of zoveel aandacht vergt om te zorgen dat men blijft functioneren dat alle aandacht daar naar toe gaat. Met het 360 gradenplan kijken we niet alleen naar wat niet goed gaat maar juist naar wat wel goed gaat.

Mensen zijn geneigd om het negatieve boven het positieve te stellen en daar naar te handelen. In onze aanpak richten wij de aandacht op alle levensgebieden en kijken waar hulp nodig is en wat eventueel aangepakt kan worden. Kernbegrippen zijn daarin: kortdurend, effectief, zoveel mogelijk op eigen kracht en met elkaar. (oplossingsgericht)

Als specialisatie heeft de Windroos de begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Doordat we in een groot netwerk functioneren van professionals binnen de hulpverlening en de ervaring, kunnen we maatwerk realiseren voor deze doelgroep. Na het traject kunnen we ook duidelijke adviezen en verwijzingen doen naar eventuele hulpverleners om zo (langdurige) zorg te realiseren voor de cliënt.

De levensgebieden zijn: gezin, familie, wonen, maatschappelijke participatie, eigen kracht, werk en inkomen, ontspanning, omgeving.

Voor meer informatie over het traject gebruik onderstaande knop, vul hier je telefoonnummer en naam/ email in dan bellen we je terug!

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl