I.A.G Intensieve ambulante gezinsondersteuning bij complexe huishoudens.

“Specialisten in anders denken en anders doen waar innovatie en zorg elkaar vinden in duurzaamheid!”

Gespecialiseerd in complexe huishoudens en dubbel diagnostiek.

“De Windroos” is een jonge innoverende zorgorganisatie die nauw aansluit bij de vraag van kwetsbare mensen. Hierbij is “anders denken en anders doen” een vanzelfsprekendheid voor onze ondersteuning.

Wat wij als zorgorganisatie erg belangrijk vinden is dat mensen met een ondersteuning- vraag op welk van de levensdomeinen dan ook, samen met ons een trajectplan, (360 graden view), maken waarbij er een samenwerkingsrelatie ontstaat die duurzaam is.

Hierbij wordt er buiten de gangbare en bestaande paden gedacht voor praktische oplossingen met inzet van het eigen netwerk, buurt en-of dorp/stad. Op deze wijze proberen wij niet alleen resultaat te boeken in samenwerking met onze klanten maar ook in samenwerking met ketenpartners, 0 -de- en 1e lijn voorzieningen, scholen en sportverenigingen, woning corporaties, wijkagenten en vrijwilligers.

Ondersteuning kan soms uit verrassende hoeken komen is onze ervaring!

Daarnaast bieden wij verwijzers, woningcorporaties ketenpartners, huisartsen, gemeenten en /of andere betrokkenen onze “360 graden view” aan.

Deze 360 graden view heeft een afgesproken tijdspad waarin informatie wordt verzameld, betrokkenen, wettelijk verantwoordelijken en/of keten partners bij elkaar worden gebracht om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen voor een bijzonder huishouden.

De “360 graden view” van De Windroos heeft een adviserend karakter waarbij er ook na het advies bemiddeld wordt voor de juiste ondersteuning en of woonplek.

Voordelen voor verwijzers en/of gemeenten:

Trajectplan van alle levensdomeinen en advies voor ondersteuning/behandeling op maat en met inzet van eigen kracht, netwerk en andere maatschappelijke voorzieningen volgens de 360 graden scan en mthodiek.

  • Duurzaam (structurele oplossingen voor de lange termijn)
  • Korte lijnen
  • Kosten reducerend (betrekken voorliggende voorzieningen)
  • Professionele borging binnen wettelijke kaders
  • Totale regievoering door de Windroos

Voor de zorgaanbieder die het trajectplan gaat uitvoeren kan een professional van “de Windroos” training en/of begeleiding bieden in het resultaatgericht werken volgens onze oplossingsgerichte methode met inzet eigen netwerk en voorliggende voorzieningen.

De Windroos  |  Begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen op weg naar een zelfstandig bestaan
©2017 De Windroos    |     Privacy    |     Disclaimer    |     Webdesign: Webton.nl